Жаңы изилдөө омикрондук иммунитеттен качууга көбүрөөк далилдерди кошот