Оор COVID-19дан кийин иммундук эс тутуму азыраак чыдамдуу, изилдөө мындай дейт: Окумуштуулар оорунун азыраак жана оор COVID-19 учурларынын натыйжаларын симптомдор башталгандан бир жана беш айдан кийин салыштырышты