Машинаны үйрөнүү иммунотерапия качан натыйжалуу болорун алдын ала айтууга жардам берет