Адамдын өзөк клеткалары моделге дары-дармектин мээнин кан тосмосуна тийгизген таасирин текшерүүгө мүмкүндүк берет