Изилдөөчүлөр шайлоону жана башка тенденцияларды жакшыраак алдын ала айтуу үчүн адамдын "социалдык сенсорлорун" карашат