Орок клеткалуу дары клиникалык сыноодо убада берген