Биолюминесценттик сенсор мээ клеткаларын караңгыда жаркыратат