Критикалык саламаттыкты сактоо адистеринде күйүп кетүү синдрому жогору