Атаандашкан популяцияларда кызматташтык кантип пайда болот: Популяциялардын консенсус добушуна же эпидемиялардын жайылышынын динамикасын түшүнүүгө жаңы теориялык мамиле