Эмне үчүн архитекторлор микробдорду киргизиши керек?