Клиникалык физиологдор бейтаптарды коргоо үчүн тийиштүү түрдө жөнгө салынышы керек