Кеңири жайылган С гепатитинин скрининги пайдага караганда зыянга алып келиши мүмкүн