Узак иштөө убактысы кооптуу спирт ичимдиктерин колдонууга байланыштуу