Жаңы түзүлүш өзөк клеткаларын дифференциациялоого мүмкүндүк берет