Лабораторияда өстүрүлгөн адамдын биринчи жыйрылышы