Суукту сезүү жугуштуу экенин окумуштуулар аныкташкан