Улуу Британияда энелердин түздөн-түз өлүмүнүн тобокелдик факторлору