100 миллион америкалыктар өнөкөт оору менен жашайт, бирок дарылоо боюнча изилдөөлөр жетишсиз