Мээ рагынын потенциалдуу терапиясы үчүн жаңы максат аныкталды