Медицина жана ден соолук - дарылар, дарылоо ыкмалары

Далилдерге негизделген медицинанын жаңы доорун баштоого жардам берүү үчүн SGR "патчиндеги" медициналык сүрөт тартуунун маанилүү жоболору
Оорулар жана шарттар

Далилдерге негизделген медицинанын жаңы доорун баштоого жардам берүү үчүн SGR "патчиндеги" медициналык сүрөт тартуунун маанилүү жоболору

Best сын-пикир